Stiftelsen Arcada

Arcada

Välkommen till Stiftelsen Arcada

Stiftelsen Arcadas främsta syfte är att främja högskoleutbildning på svenska inom bl.a. följande utbildningssektorer: teknik, ekonomi, vård, kultur, idrott och det sociala området. Stiftelsen kan också bedriva utbildning på andra språk såväl ensam som i samråd med nationella eller internationella aktörer.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Utöver högskoleverksamhet innehar Stiftelsen verksamhetsutrymmen för högskolan och studentbostäder på campus i Arabiastranden i Helsingfors. Stiftelsen förvaltar också ett antal fonder, som delar ut bl.a. stipendier och forskningsbidrag.