Kontakt

Stiftelsen Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
Organisationsnummer: 0200099-5

Vd Klas Nyström
Tfn: 050 379 31 54
E-post: klas.nystrom@arcada.fi

Arcada Novas vd Jörgen Wiik
Tfn: 0294 282 805, 050 406 7818
E-post: jorgen.wiik@arcadanova.fi


Besöks-, post- och leveransadress:
Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Faktureringsadress för e-fakturor:
TE003702000995
Förmedlare är Tieto Oyj, 003701011385

Faktureringsadress för pappersfakturor (skickas per post):
Stiftelsen Arcada
16800401
PB 861
00019 SSC