Kontakt

Stiftelsen Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
Organisationsnummer: 0200099-5

Vd Klas Nyström
Tfn: 050 379 31 54
E-post: klas.nystrom@arcada.fi

Arcada Novas vd Jörgen Wiik
Tfn: 0294 282 805, 050 406 7818
E-post: jorgen.wiik@arcadanova.fi


Besöks-, post- och leveransadress:
Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Faktureringsadress för e-fakturor:
003702000995
Förmedlings ID: 003721291126 (Maventa)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH

Ifall ni inte har möjlighet att skicka en e-faktura, kan ni skicka fakturan som PDF via e-mejl till adressen E-post:invoice-25538712@kollektor.fi

Faktureringsadress för pappersfakturor (skickas per post):

Stiftelsen Arcada
02000995
PL 100
80020 Kollektor Scan