Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder

Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada

Fondernas ändamål är att stöda studerande inom social och hälsovård vid Yrkeshögskolan Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av medel i enlighet med donatorernas önskemål.

Judit Grönroos stipendiefond är ämnad för studerande med god framgång i studierna samt ett speciellt intresse för vårdetik. Ansökan kan grunda sig på examens- eller utvecklingsarbete som berör vårdetiska frågeställningar, projektarbete eller skriftligt arbete inom kursen i vårdetik.

Eva Saarilehtos stipendiefond är ämnad för studerande som visat ett specialintresse för vårdens historia. Ansökan kan grunda sig på examens- eller utvecklingsarbete där vårdens historia står i fokus.

Katie Erikssons stipendiefond är ämnad för studerande som visat ett specialintresse för den vårdvetenskapliga utvecklingen. Ansökan kan grunda sig på examens- eller utvecklingsarbete där Katie Erikssons vårdteorier har använts som referenser eller skriftligt arbete inom kursen i vårdvetenskap.

Iselin Krogerus-Thermans stipendiefond är ämnad för studerande som visat intresse för och aktivt deltagit i verksamhet för att upprätthålla samarbetet mellan studerande och lärare eller som på ett synligt sätt arbetat för att öka sammanhållningen bland studerande. Ansökan kan grunda sig på studerandekårs – eller studerandetutor verksamhet. Intyg bifogas. Medel ur denna fond kan ansökas även av studerande inom socionomutbildningen.

Eventuella frågor riktas till kassör för HSSI vänner r.f Berit Onninen via e-post  E-post: berit.onninen@outlook.com