Högskoleverksamhet

Högskoleverksamhet

Arcada utbildar attraktiva proffs

Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen förverkligade sitt ändamål – att främja högskoleutbildning på svenska och förbereda studenterna för den globalal arbetsmarknaden – till utgången av år 2013 genom att upprätthålla högskolan Arcada. Från och med 2014 bedriver stiftelsen högskoleverksamheten genom sitt helägda dotterbolag, Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Arcada är en ledande nordisk flerbranschhögskola med campus i Arabiastranden i Helsingfors. Arcada erbjuder högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå, öppen högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska inom:

 • Företagsekonomi
 • Idrott
 • Media
 • Kultur
 • Social- och hälsovård
 • Teknik

Högskolans studenter uppskattar den högklassiga och mångsidiga utbildningen, den internationella och inspirerande atmosfären, de moderna verksamhetsutrymmena och de verklighetstrogna inlärningsmiljöerna. Både miljön och studiernas upplägg uppmuntrar till tvärvetenskaplighet.

Forskning, utveckling och innovation på Arcada

Genom att vara lyhörd för samhällets och näringslivets behov, både dagens och morgondagens, finner Arcadas tillämpade forskning praktiska lösningar på de utmaningar vårt land och vår omvärld står inför.

Arcada strävar efter att ha en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentliga sektorn och med stark samverkan mellan undervisning och forskning. Behovet av kontinuerlig och djup samverkan mellan utbildning och forskning behövs bl.a. för att bereda studenterna för ett kunskapsbaserat arbetsliv i snabb förändring, där studenterna även ska ha beredskap och kunskap för att skapa sin arbetsplats.

På Arcada bedrivs forskning inom följande prioritetsområden; kulturområdet, funktionella material, affärsutveckling och informationsanalys samt patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Samverkan garanterar angelägna resultat

Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer samhället till nytta. Arcada deltar i akademiska nätverk och kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över och vi samarbetar aktivt med representanter för arbetslivet.

Högskolan i ett nötskal

 • Praktiskt inriktad högskoleutbildning
 • 2 700 studenter från 50 olika länder
 • 170 medarbetare
 • Innovativa och verklighetstrogna inlärningsmiljöer
 • Unika möjligheter till internationellt utbyte och praktik utomlands
 • Tillämpad och samhällsrelevant forsknings- och innovationsverksamhet
 • Modernt och unikt campus i Arabiastranden, Helsingfors

Läs mer om högskoleverksamheten på arcada.fi Extern länk.