Fastigheter

Majstranden

Studier i en unik campusmiljö – ett grönt campus i sikte

Stiftelsen Arcada har sedan början av 2000-talet strävat efter att bygga ett enhetligt och grönt campus. Det handlar utöver byggnadsteknik om att bygga ett välfungerande campus med korta avstånd mellan hemmet, studieplatsen och basservice. Ägarna vill även höja huvudstadsregionens attraktivitet som studieort genom att bygga och erbjuda studentbostäder med konkurrenskraftig hyresnivå.

Idag är studiemiljön på Arcada är unik genom att den utgör ett enhetligt campus med högskola, studentbostäder och kårhus. Campus ligger lagom avsides för att utgöra en egen miljö, men har ändå utmärkta förbindelser både till centrum av Helsingfors och österut.

Utvecklingen av campuset fortsätter bland annat genom att Stiftelsen Arcada utrett möjligheterna att bygga en idrottshall. En idrottshall ses som ett efterlängtat komplement till Arabiastrandens och Arcadas campus redan nu mångsidiga utbud. Utöver Arcadas utbildning i idrott- och hälsopromotion, skulle en idrottshall även betjäna såväl övriga studenter som personal och boende på området.

Arcadahuset – en inspirerande mötesplats

Hösten 2004 flyttade högskoleverksamheten till Arcadahuset, som byggdes utgående från högskolans behov och består av moderna och verklighetstrogna inlärningsmiljöer. Huset är byggt för möten mellan människor.

Arcadas högskoleutrymmen har genom åren också blivit bekant för många externa besökare, eftersom det på Arcada ordnas årligen ett stort antal externa evenemang av olika slag. Yrkeshögskolans utrymmen lämpar sig för såväl konferenser, mässor, möten, fester som motionsverksamhet och filmvisningar.

Läs mer om uthyrningsverksamheten på arcada.fi Extern länk.

Cor-huset – kårverksamhetens hjärta

I januari 2007 öppnades dörrarna till Arcadastudenternas efterlängtade kårhus, som fick det träffande namnet Cor-huset (”Cor” är latin för ”hjärta”). Så är också Cor-huset hjärtat för studerandekårens verksamhet. I Cor-huset, ett par hundra meter från Arcada, har förutom kårstyrelsen också de flesta av ämnesföreningarna sina kontor. Det hemtrevliga Cor-huset med bastu och mötesrum kan också hyras för olika ändamål.

Mer information på asken.fi Extern länk.

Studentbostäderna – modernt boende på campus

På campus, precis invid Arcadahuset, finns närmare 500 fräscha och moderna studentbostäder. De första bostäderna var inflyttningsklara år 2006 och i slutet av år 2012 var följande studentbostäder på Majstranden klara. Studentbostadsprojektet på campus avslutades då det sista byggprojektet färdigställdes hösten 2014.

Stiftelsen Arcada har byggt studentbostäderna i samarbete med Fastighets Ab Arcada Nova, Nylands Nation vid Helsingfors universitet Extern länk, Svenska Studenters Bostadsstiftelse Extern länk, Tekniska Läroverkets Kamratförbund Extern länk och Driftingenjörsförbundet i Finland Extern länk.

Mer information hittas på majstranden.fi Extern länk.

Arcada Nova förvaltar stiftelsens fastigheter

Fastighets Ab Arcada Nova ägs till 100 % av Stiftelsen Arcada. Bolaget verkar för att värdet på bolagets fastighetsmassa ska ökas på lång sikt samt för att campus i Arabiastranden ska utvecklas till ett attraktivt område för olika verksamheter på svenska i huvudstadsregionen.

Arcada Nova sköter om uthyrningsverksamheten i alla studentbostäder på campus Extern länk. Därtill arbetar bolaget aktivt med utvecklingen av campusområdet.

Fastighetsförvaltningen omfattar i första hand drift och underhåll av Arcada- och Prakticumhusen. Bolagets tjänsteproduktion utgörs av VD- och disponenttjänster samt fastighetsskötsel för de bolag som verkar inom campus i Arabiastranden.

Mer information på majstranden.fi Extern länk.