Styrelsen

Användningen av de till utdelning avsatta medlen bestäms av Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänners r.f. styrelse. Minst två av styrelsemedlemmarna ska representera/vara anställda på Arcada och den ena skall företräda vårdutbildningen.

Till styrelsen hör:

Marianne Tast, ordförande
Kristina Pappila, vice ordförande
Christina Lindström
Denise Pipping, sekreterare
Berit Onninen, kassör
Benita Patosaari

Suppleanter:
Anita Rosenqvist
Marianne Mustajoki