Arne Wessberg leder Stiftelsen Arcadas styrelse

Förvaltningsrådet för Stiftelsen Arcada, som äger bl.a. Yrkeshögskolan Arcada Ab, återvalde Arne Wessberg till styrelseordförande vid årsmötet den 17 april 2015. FM Carola Teir-Lehtinen fortsätter som styrelsens vice ordförande.

Utöver Wessberg och Teir-Lehtinen omvalde förvaltningsrådet följande styrelsemedlemmar för perioden 2015–2016; DI Niklas Geust, EM Nella Ginman-Tjeder, EM Jussi Laitinen och professor Kristina Lindström. DE Henrik Gayer lämnar styrelsen och Henrik Wolff deltar härefter i styrelsearbetet i egenskap av Stiftelsens vd i enlighet med den nya stiftelselagen som träder i kraft den 1 december 2015.

Direktör Kristina Wikberg fortsätter som ordförande för förvaltningsrådet liksom bergsrådet Ole Johansson som vice ordförande. Följande medlemmar som var i tur att avgå från förvaltningsrådet för mandatperioden omvaldes för perioden 2015–2018: bergsrådet Ole Johansson, vice ordförande, prodekanus och professor Caj Haglund, professor Martti Raevaara, verkställande direktör Siv Schalin och verkställande direktör Dag Wallgren.

Förvaltningsrådsmedlemmen, styrelseordförande Erik Hartwall beviljades i enlighet med egen önskan avsked från förvaltningsrådet.

Till Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd hör också minoritetsombudsman Eva Biaudet, riksdagsledamot Thomas Blomqvist, verkställande direktör Jannica Fagerholm, partisekreterare Johan Johansson, rektor Eva Liljeblom, talman Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, professor Jorma Mattinen, överborgmästare Jussi Pajunen, kansler emeritus Kari Raivio, OSCE högkommissionär för nationella minoriteter Astrid Thors, kansler Thomas Wilhelmsson och EM Kaj Åkerberg.

Förvaltningsrådet godkände vid årsmötet Stiftelsen Arcadas bokslut för år 2014.

 

Tilläggsinformation ges av:
Stiftelsen Arcada, verkställande direktör Henrik Wolff, tfn 050 64 936

Avsändare:
Kommunikationschef Gunilla Sjöberg, tfn 040 5151 537