Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (HSSI) lediganslår medel 12.12.2018

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter: för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen för visat intresse för vårdens historia som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare … Läs mera »

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar 750 000 euro i understöd till Arcadahallen

– Understödet är ett kvitto på att vi gör rätt saker, konstaterar Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff. Bland de 29 projekt som beviljats statligt bidrag för 2018 finns Arcadahallens moderna idrottsutrymmen i Arabiastranden, som kommer att stödja bland annat landets toppidrottare. Arcadahallens läge intill goda trafikförbindelser i Arabiastranden, och samtidigt ett stenkast från Fiskehamnen, gör att den … Läs mera »

Astrid Thors vald till ny styrelseordförande för Stiftelsen Arcada

Vicehäradshövding Astrid Thors valdes till ny styrelseordförande för Stiftelsen Arcada vid stiftelsens förvaltningsråds vårmöte 13.4.2018. Thors tar över ordförandeskapet efter att ha valts in i styrelsen 2017. FM Carola Teir-Lehtinen (medlem sedan 2009) fortsätter som vice ordförande. Thors ersätter tidigare ordföranden EM Jussi Laitinen, som lämnar styrelsen. Övriga medlemmar som omvaldes är EM Nella Ginman-Tjeder (medlem sedan 2010), PM Johan Johansson (2016) och professor Kristina Lindström (2014). … Läs mera »

Professorstitel till rektor och vd Henrik Wolff för engagemang i högskolefrågor

Henrik Wolff, rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Ab och vd för Stiftelsen Arcada, har den 1 december 2017 förlänats professors titel och värdighet av Republikens president för sina insatser som rektor i så väl nationella som internationella högskolefrågor och för sitt engagemang som drivkraft i utvecklingen av campusområdet i Arabiastranden. Professorsbrevet överräcks den 17 … Läs mera »

Grundstensmurning på Campus: topputrustad idrottshall och moderna studentbostäder

Åttavåningshuset som reser sig på Arcadas Campus kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen på ett unikt sätt. Huset rymmer 103 studentbostäder i våningarna 1-5 samt en topputrustad idrottshall med tillhörande konditionssal och testlabb i våningarna 6-8. Huset väntas stå klart i januari 2019. Grundstenen för studentbostäderna och idrottshallen muras onsdagen den 17 januari 2018 kl. 14.00 på … Läs mera »

Jussi Laitinen fortsätter som styrelseordförande för Stiftelsen Arcada och Astrid Thors blir ny styrelsemedlem

Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd valde vid sitt vårmöte 7.4.2017 vicehäradshövding Astrid Thors till ny styrelsemedlem. EM Jussi Laitinen, medlem i styrelsen sedan år 2010, fortsätter som styrelsens ordförande och FM Carola Teir-Lehtinen (2009) som vice ordförande. De övriga styrelsemedlemmarna EM Nella Ginman-Tjeder (medlem sedan 2010), PM Johan Johansson (2016) och professor Kristina Lindström (2014) omvaldes. DI … Läs mera »

Jussi Laitinen tar över rodret i Stiftelsen Arcadas styrelse och Johan Johansson blir ny styrelsemedlem

Förvaltningsrådet för Stiftelsen Arcada valde vid sitt möte den 15 april 2016 EM Jussi Laitinen till ny styrelseordförande. Han tar över efter Stiftelsen Arcadas mångåriga styrelseordförande Arne Wessberg, som har undanbett sig omval. Samtidigt valdes PM Johan Johansson till ny styrelsemedlem. Johansson har tidigare fungerat som förvaltningsrådsmedlem i Stiftelsen Arcada. Jussi Laitinen har varit styrelsemedlem … Läs mera »

Stiftelsen Arcada uppmärksammar stiftelsedagen med en forskningsmässa

På högskolan Arcada arrangeras idag, den 1 oktober 2015, på den internationella stiftelsedagen, en mässa där forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som fått understöd av Stiftelsen Arcadas fonder presenteras. På mässan presenteras bl.a. Arcadas forskning inom vattenrening, Nobanet-projektet, som är ett nordiskt-baltiskt samarbetsnätverk som erbjuder småföretagaren fotfäste på en ny marknad och projektet Visual Impact. Visual … Läs mera »

Arne Wessberg leder Stiftelsen Arcadas styrelse

Förvaltningsrådet för Stiftelsen Arcada, som äger bl.a. Yrkeshögskolan Arcada Ab, återvalde Arne Wessberg till styrelseordförande vid årsmötet den 17 april 2015. FM Carola Teir-Lehtinen fortsätter som styrelsens vice ordförande. Utöver Wessberg och Teir-Lehtinen omvalde förvaltningsrådet följande styrelsemedlemmar för perioden 2015–2016; DI Niklas Geust, EM Nella Ginman-Tjeder, EM Jussi Laitinen och professor Kristina Lindström. DE Henrik … Läs mera »

Ny webbplats för Stiftelsen Arcada

Stiftelsen Arcadas webbplats har förnyats. Målsättningen för den nya webbplatsen är att ytterligare öka transparensen i stiftelsens verksamhet. Stiftelsen Arcada strävar i sin kommunikation efter att stiftelsens intressegrupper kan fortlöpande följa upp dess verksamhet, utveckling och finansiella ställning. Stiftelsen Arcada strävar efter en öppen och kontinuerlig dialog med intressegrupper och en korrekt och tydlig kommunikation. … Läs mera »