Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (HSSI) lediganslår medel

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter: för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen för visat intresse för vårdens historia som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare … Läs mera »

A.F. Lindstedts fond lediganslår medel – ansökningsperiod 12.2.2020 – 6.3.2020

Understöd ur A.F. Lindstedts fond är avsedda att stöda utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. Detta utgör grunden för utdelningsbesluten. Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas eller Prakticums strategiska fokusområden. Ansökningar för projekt som genomförs på Arcada bör stöda högskolans valda strategiska prioriteringsområden för framtiden och därmed även … Läs mera »

Ny styrelse för Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Arcadas bolagsstämma har idag valt Marcus Rantala till ny ordförande för högskolans styrelse.  Nya styrelsemedlemmar är Alexander Bargum och Per Nilsson. Dessutom fastställdes Oscar Mansén som ny studentrepresentant. Valen har noga beretts av styrelsen för Stiftelsen Arcada med målsättningen att finna bästa möjliga förutsättningar för att säkra högskolans fortsatta roll som ett attraktivt utbildningsalternativ. … Läs mera »

Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (HSSI) lediganslår medel

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter: för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen för visat intresse för vårdens historia som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare … Läs mera »

Principer för utdelning av stipendier och understöd ur fonden för teknisk undervisning och forskning våren 2020

Fonden för teknisk undervisning och forskning fortsätter att främst stöda stora långsiktiga forskningsprojekt för att höja Arcadas forskningsprofil och internationella exponering. Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas strategiska fokusområden, vilka innefattar bl.a. gränsöverskridande forskning för smart och hållbar samhällsutveckling, Nordiskt samarbete, öppen innovation och innovationsekosystem. Fonden ser projekt med anknytning till aktuella … Läs mera »

Principer för utdelning av stipendier och understöd ur A.F. Lindstedts fond våren 2020

Understöd ur A.F. Lindstedts fond är avsedda att stöda utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. Detta utgör grunden för utdelningsbesluten. Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas eller Prakticums strategiska fokusområden. Ansökningar för projekt som genomförs på Arcada bör stöda högskolans valda strategiska prioriteringsområden för framtiden och därmed även … Läs mera »

Arcadas Stipendiefonder lediganslår medel att sökas under tiden 12.2 – 6.3.2020

Stipendier kan sökas för specifika ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada, för fortsatta studier (magisters- och doktorsnivå), post-doktorala studier, utlandsstudier eller –praktik, konferensresor, seminariebesök, studiebesök i Finland eller utomlands, eller studier vid Arcada. Vid utdelning betonas god studieframgång. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.   I … Läs mera »

Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (HSSI) lediganslår medel 12.12.2018

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter: för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen för visat intresse för vårdens historia som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare … Läs mera »

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar 750 000 euro i understöd till Arcadahallen

– Understödet är ett kvitto på att vi gör rätt saker, konstaterar Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff. Bland de 29 projekt som beviljats statligt bidrag för 2018 finns Arcadahallens moderna idrottsutrymmen i Arabiastranden, som kommer att stödja bland annat landets toppidrottare. Arcadahallens läge intill goda trafikförbindelser i Arabiastranden, och samtidigt ett stenkast från Fiskehamnen, gör att den … Läs mera »

Beviljade medel 2018 Lindstedts fond

Fonden har beviljat understöd till följande projekt våren 2018:   Truth, Freedom of Speech and Parrhesia. The Political Economy of Local Documentary Cinema (MEDA_Cinema_2) / Matteo Stocchetti 28 000 € BSR-SMEs: SME Internationalisation Platform / Eija Källström 95 000 € Products development for export education / Faisal Shahzad 30 000 € Självstyrande arbetsteam för privata … Läs mera »