Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (HSSI) lediganslår medel

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter: för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen för visat intresse för vårdens historia som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare … Läs mera »

Principer för utdelning av stipendier och understöd ur fonden för teknisk undervisning och forskning våren 2019

Fonden för teknisk undervisning och forskning fortsätter att främst stöda stora långsiktiga forskningsprojekt för att höja Arcadas forskningsprofil och internationella exponering. Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas strategiska fokusområden, vilka innefattar bl.a. gränsöverskridande forskning för smart och hållbar samhällsutveckling, Nordiskt samarbete, öppen innovation och innovationsekosystem. Fonden ser projekt med anknytning till aktuella … Läs mera »

Principer för utdelning av stipendier och understöd ur A.F. Lindstedts fond våren 2019

Understöd ur A.F. Lindstedts fond är avsedda att stöda utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. Detta utgör grunden för utdelningsbesluten. Ansökningarna skall också ha en uttalad koppling till Arcadas eller Prakticums strategiska fokusområden. Ansökningar för projekt som genomförs på Arcada bör stöda högskolans valda strategiska prioriteringsområden för framtiden och därmed även … Läs mera »

Arcadas Stipendiefonder lediganslår medel att sökas under tiden 8.2 – 6.3.2019

Stipendier kan sökas för specifika ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada, för fortsatta studier (magisters- och doktorsnivå), post-doktorala studier, utlandsstudier eller –praktik, eller studier vid Arcada. Vid utdelning betonas god studieframgång. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas ingenjörsutbildningar. I ansökan bör ingå: Stipendiets ändamål, för vad söks stipendiet? Motivering för … Läs mera »

Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (HSSI) lediganslår medel 12.12.2018

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter: för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen för visat intresse för vårdens historia som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare … Läs mera »

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar 750 000 euro i understöd till Arcadahallen

– Understödet är ett kvitto på att vi gör rätt saker, konstaterar Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff. Bland de 29 projekt som beviljats statligt bidrag för 2018 finns Arcadahallens moderna idrottsutrymmen i Arabiastranden, som kommer att stödja bland annat landets toppidrottare. Arcadahallens läge intill goda trafikförbindelser i Arabiastranden, och samtidigt ett stenkast från Fiskehamnen, gör att den … Läs mera »

Beviljade medel 2018 Lindstedts fond

Fonden har beviljat understöd till följande projekt våren 2018:   Truth, Freedom of Speech and Parrhesia. The Political Economy of Local Documentary Cinema (MEDA_Cinema_2) / Matteo Stocchetti 28 000 € BSR-SMEs: SME Internationalisation Platform / Eija Källström 95 000 € Products development for export education / Faisal Shahzad 30 000 € Självstyrande arbetsteam för privata … Läs mera »

Beviljade medel TUF 2018

Fonden har beviljat understöd till följande projekt våren 2018: Infodemiology – insights into health behaviour / Jonas Tana 47 500 € Third Generation Blockchain and the Future of Organisations / Mats Nylund 50 000 € Rapid U / Mikael Paronen 65 000 € New AI Development in Neural Networks / Kaj-Mikael Björk 60 000 € … Läs mera »

Astrid Thors vald till ny styrelseordförande för Stiftelsen Arcada

Vicehäradshövding Astrid Thors valdes till ny styrelseordförande för Stiftelsen Arcada vid stiftelsens förvaltningsråds vårmöte 13.4.2018. Thors tar över ordförandeskapet efter att ha valts in i styrelsen 2017. FM Carola Teir-Lehtinen (medlem sedan 2009) fortsätter som vice ordförande. Thors ersätter tidigare ordföranden EM Jussi Laitinen, som lämnar styrelsen. Övriga medlemmar som omvaldes är EM Nella Ginman-Tjeder (medlem sedan 2010), PM Johan Johansson (2016) och professor Kristina Lindström (2014). … Läs mera »

Professorstitel till rektor och vd Henrik Wolff för engagemang i högskolefrågor

Henrik Wolff, rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Ab och vd för Stiftelsen Arcada, har den 1 december 2017 förlänats professors titel och värdighet av Republikens president för sina insatser som rektor i så väl nationella som internationella högskolefrågor och för sitt engagemang som drivkraft i utvecklingen av campusområdet i Arabiastranden. Professorsbrevet överräcks den 17 … Läs mera »