Astrid Thors vald till ny styrelseordförande för Stiftelsen Arcada

Vicehäradshövding Astrid Thors valdes till ny styrelseordförande för Stiftelsen Arcada vid stiftelsens förvaltningsråds vårmöte 13.4.2018. Thors tar över ordförandeskapet efter att ha valts in i styrelsen 2017. FM Carola Teir-Lehtinen (medlem sedan 2009) fortsätter som vice ordförande.

Thors ersätter tidigare ordföranden EM Jussi Laitinen, som lämnar styrelsen. Övriga medlemmar som omvaldes är EM Nella Ginman-Tjeder (medlem sedan 2010), PM Johan Johansson (2016) och professor Kristina Lindström (2014).

Vad gäller Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd fortsätter direktör Kristina Wikberg som ordförande. Den tidigare vice ordföranden, bergsrådet Ole Johansson, lämnar däremot förvaltningsrådet och vd Dag Wallgren tar över vice ordförandeskapet.

Till nya förvaltningsrådsmedlemmar för mandatperioden 2018-2020 valdes fyra nya medlemmar: bildningsdirektör Heidi Backman, direktör Susanna Korpivaara, socialrådet Stefan Mutanen och biträdande borgmästare Pia Pakarinen.

Övriga medlemmar i Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd är: vd Jannica Fagerholm, kansler emeritus Kari Raivio, kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, EM Kaj Åkerberg, ombudsman Elin Blomqvist, vd Carl Pettersson, språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, riksdagsledamot Eva Biaudet, professor Caj Haglund, lagtingsledamot Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, professor Martti Raevaara och rektor Karen Spens.

CGR-revisor Bengt Nyholm fortsätter som huvudansvarig revisor och revisionssamfundet EY som revisorssuppleant. 

 

Tilläggsinformation

Vd Henrik Wolff, tfn 050 64 936, henrik.wolff@arcada.fi