Beviljade medel 2017 Lindstedts fond

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt våren 2017:

 

MEDA_CINEMA 2: The political economy of local cinema and storytelling / Matteo Stocchetti 55 000 €

Internationalisation and Export of education/ Lars Wessman 65 000 €

Självstyrande arbetsteam / Jukka Surakka 60 000 €

Competence Development in Service Design for Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) for Arcada during 2017-18 / Mikael Forsström 40 000 €

Readiness for Machine Learning / Kaj-Mikael Björk 75000 €

Digital Shoppers – A Nordic Focus / Niklas Eriksson 55000 €

Arcada Entrepreneurship Society / Johan Björkman 5000 €

E-NOBANET: E-business for SMEs’ internationalisation / Eija Källström 90 000 €

Studia Economica / Maj-Britt Granström 7290 €

Prakticums projekt / Christian Mikander 318 000 €

Visual Impact / Peter Mildén 20 000 €

NordMatch / Maria Bäck 3000 €

Trust and Performance in Environments of Innovation / Tomas Träskman 30 000 €

 

Rapporteringsanvisningar har kommunicerats direkt till mottagaren.