Beviljade medel 2018 Lindstedts fond

Fonden har beviljat understöd till följande projekt våren 2018:

 

Truth, Freedom of Speech and Parrhesia. The Political Economy of Local Documentary Cinema (MEDA_Cinema_2) / Matteo Stocchetti 28 000 €

BSR-SMEs: SME Internationalisation Platform / Eija Källström 95 000 €

Products development for export education / Faisal Shahzad 30 000 €

Självstyrande arbetsteam för privata vårdföretag / Jukka Surakka 75 000 €

Arcada 360 / Susanna Fabricius 5000 €

Yrkesinstitutet Prakticum  318 000 €

Digital Shoppers – A Nordic Focus / Niklas Eriksson 70 000 €

Arcada Oasis clinic coaching / Mervi Hernberg 50 000 €

AI Lab / Kaj-Mikael Björk 120 000 €

Understand the Perception of Sustainable Growth in Social Media / Shuhua Liu 50 000 €

 

Rapporteringsanvisningar har kommunicerats direkt till mottagaren.