Beviljade medel TUF 2018

Fonden har beviljat understöd till följande projekt våren 2018:

Infodemiology – insights into health behaviour / Jonas Tana 47 500 €

Third Generation Blockchain and the Future of Organisations / Mats Nylund 50 000 €

Rapid U / Mikael Paronen 65 000 €

New AI Development in Neural Networks / Kaj-Mikael Björk 60 000 €

Secure and Reliable Operation and Forensics for Healthcare Internet of Things Systems / 40 000 €

NOWASTE / Mirja Andersson 70 000 €

Augmented Intelligence 2.0: A Synergistic Combination of Augmented Reality and Artificial Intelligence Technologies / Leonardo Espinosa 20 000 €

Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge / Shuhua Liu 50 000 €

 

Närmare anvisningar om projektrapportering för nu beviljade medel har kommunicerats till projektägarna.