Grundstensmurning på Campus: topputrustad idrottshall och moderna studentbostäder

Åttavåningshuset som reser sig på Arcadas Campus kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen på ett unikt sätt. Huset rymmer 103 studentbostäder i våningarna 1-5 samt en topputrustad idrottshall med tillhörande konditionssal och testlabb i våningarna 6-8. Huset väntas stå klart i januari 2019.

Grundstenen för studentbostäderna och idrottshallen muras onsdagen den 17 januari 2018 kl. 14.00 på Byholmsgränden 6, Helsingfors.

Fastighets Ab Arcadahallen och Fastighets Ab Majsporten