Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts vänner rf:s stipendiefonder för studerande inom social- och hälsovård på Arcada (HSSI) lediganslår medel

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av premieringsstipendier till studenter:

  • för framgång i studierna som stöder den vårdetiska utvecklingen
  • för visat intresse för vårdens historia
  • som med sitt examensarbete bidragit till den vårdvetenskapliga utvecklingen
  • som visat ett stort intresse för samarbete mellan studenter och lärare och som på ett synligt sätt arbetat för att öka sammanhållningen bland studenterna

Vem kan ansöka om premieringsstipendier?

Studenter inom följande utbildningar på bachelornivå kan ansöka om premieringsstipendier: barnmorska, förstavårdare, hälsovårdare och sjukskötare. Socionomstudenter kan ansöka om medel enbart ur Iselin Krogerus-Thermans stipendiefond.

När ansöka?

Ansökan om premieringsstipendier görs under den sista terminen av studierna. Ansökningstiden för studerande som blir dimitterade i juni infaller  23.4-15.5.2019.

Hur ansöka?

Studenten fyller i en elektronisk ansökningsblankett. Som bilaga till ansökningen bifogas alltid prestationsutdrag. Dessutom bifogas de dokument på vilka studenten grundar sin ansökan t.ex. examens – eller utvecklingsarbete, projektarbete, skriftliga arbeten inom specifik kurs. Om ansökan grundar sig på examensarbete bifogas även det skriftliga utlåtandet över arbetet.

Ofullständiga eller försenade ansökningar beaktas inte.

Ansökningsformuläret hittar du här: https://ansok.stiftelsenarcada.fi/hssi-varen-2019 Extern länk