Jussi Laitinen fortsätter som styrelseordförande för Stiftelsen Arcada och Astrid Thors blir ny styrelsemedlem

Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd valde vid sitt vårmöte 7.4.2017 vicehäradshövding Astrid Thors till ny styrelsemedlem. EM Jussi Laitinen, medlem i styrelsen sedan år 2010, fortsätter som styrelsens ordförande och FM Carola Teir-Lehtinen (2009) som vice ordförande.

De övriga styrelsemedlemmarna EM Nella Ginman-Tjeder (medlem sedan 2010), PM Johan Johansson (2016) och professor Kristina Lindström (2014) omvaldes. DI Niklas Geust (2009) undanbad sig omval.

Direktör Kristina Wikberg fortsätter som ordförande för Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd liksom bergsrådet Ole Johansson som vice ordförande.

Följande medlemmar som var i tur att avgå från förvaltningsrådet omvaldes för perioden 2017–2020: vd Jannica Fagerholm, kansler emeritus Kari Raivio, direktör Kristina Wikberg, kansler Thomas Wilhelmsson och EM Kaj Åkerberg. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist och professor Jorma Mattinen hade meddelat att de önskar avgå. Eftersom Thors valdes till styrelsen lämnar hon förvaltningsrådet.

Till nya förvaltningsrådsmedlemmar för mandatperioden 2017–2020 valdes ombudsman Elin Blomqvist, vice vd Carl Pettersson och språkrättsrådet Corinna Tammenmaa.

Till Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd hör också riksdagsledamot Eva Biaudet, professor Caj Haglund, lagtingsledamot Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, överborgmästare Jussi Pajunen, professor Martti Raevaara, EM Siv Schalin, rektor Karen Spens och vd Dag Wallgren.

Förvaltningsrådet omvalde CGR-revisor Bengt Nyholm till huvudansvarig revisor och revisionssamfundet EY till revisorssuppleant.

Förvaltningsrådet godkände för sin del Stiftelsen Arcadas bokslut för år 2016.

 

Tilläggsinformation:

vd Henrik Wolff, tfn 050 64 936