Jussi Laitinen tar över rodret i Stiftelsen Arcadas styrelse och Johan Johansson blir ny styrelsemedlem

Förvaltningsrådet för Stiftelsen Arcada valde vid sitt möte den 15 april 2016 EM Jussi Laitinen till ny styrelseordförande. Han tar över efter Stiftelsen Arcadas mångåriga styrelseordförande Arne Wessberg, som har undanbett sig omval. Samtidigt valdes PM Johan Johansson till ny styrelsemedlem. Johansson har tidigare fungerat som förvaltningsrådsmedlem i Stiftelsen Arcada.

Jussi Laitinen har varit styrelsemedlem i Stiftelsen Arcada sedan år 2010. FM Carola Teir-Lehtinen (styrelsemedlem sedan 2009, vice ordförande sedan 2011) fortsätter som styrelsens vice ordförande. Förvaltningsrådet omvalde styrelsemedlemmarna DI Niklas Geust (2009), EM Nella Ginman-Tjeder (2010) och professor Kristina Lindström (2014).

Direktör Kristina Wikberg fortsätter som ordförande för förvaltningsrådet liksom bergsrådet Ole Johansson som vice ordförande. Följande medlemmar som var i tur att avgå från förvaltningsrådet för mandatperioden omvaldes för perioden 2016–2019: riksdagsledamot Eva Biaudet, lagtingsledamot Britt Lundberg, koncernchef Pekka Lundmark, överborgmästare Jussi Pajunen och högkommissionär Astrid Thors. Till ny medlem valdes rektor Karen Spens.

Till Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd hör också riksdagsledamot Thomas Blomqvist, vd Jannica Fagerholm, professor Caj Haglund, professor Jorma Mattinen, professor Martti Raevaara, kansler emeritus Kari Raivio, vd Siv Schalin, vd Dag Wallgren, kansler Thomas Wilhelmsson och EM Kaj Åkerberg.

Förvaltningsrådet godkände vid årsmötet Stiftelsen Arcadas bokslut för år 2015.

Stiftelsen Arcadas årsberättelse inklusive bokslut är tillgängligt på adressen www.stiftelsenarcada.fi/stiftelsen-arcada/bokslut.

 

Tilläggsinformation:

Vd Henrik Wolff, tfn 050 64 936

Avsändare:

Kommunikationschef Gunilla Sjöberg, tfn 040 5151 537, gunilla.sjoberg@arcada.fi

Stiftelsen Arcadas främsta ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan Arcada Ab och innehar en del fastigheter på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors. Stiftelsen förvaltar också ett antal fonder, som delar ut bl.a. stipendier och forskningsbidrag.