Stiftelsen Arcada uppmärksammar stiftelsedagen med en forskningsmässa

På högskolan Arcada arrangeras idag, den 1 oktober 2015, på den internationella stiftelsedagen, en mässa där forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som fått understöd av Stiftelsen Arcadas fonder presenteras.

saatiopaiva-logo-2015-2 Extern länk

På mässan presenteras bl.a. Arcadas forskning inom vattenrening, Nobanet-projektet, som är ett nordiskt-baltiskt samarbetsnätverk som erbjuder småföretagaren fotfäste på en ny marknad och projektet Visual Impact. Visual Impact forskar i bl.a. människans beteendemönster genom att spåra blickens rörelse för att undersöka hur den korrelerar med beslut. Metoden används för bl.a. utveckling av webbtjänster och forskning i observationsförmåga. I mässan deltar också representanter för Arcada Entrepreneurship Society och Expedition Arcada, ett branschöverskridande projekt som kombinerade innovativt lärande, nytänkande och företagsamhet.

Stiftelsen Arcadas främsta syfte är att främja högskoleutbildning på svenska inom bl.a. teknik, ekonomi, vård, kultur, idrott och det sociala området. Stiftelsen Arcada förverkligar sitt ändamål genom att bedriva högskoleverksamhet genom sitt helägda dotterbolag Yrkeshögskolan Arcada Ab. Utöver högskoleverksamhet innehar Stiftelsen verksamhetsutrymmen för högskolan och studentbostäder på campus i Arabiastranden i Helsingfors. Stiftelsen förvaltar också ett antal fonder, som delar ut bl.a. stipendier och forskningsbidrag. År 2014 delade fonderna ut sammanlagt 1,1 miljoner euro.

Torsdagen den 1 oktober firas Stiftelsedagen i cirka 20 länder i Europa. Stiftelsedagen ordnas för att berätta om stiftelsernas verksamhet och insatser.

VD Henrik Wolff
Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff tillsammans med överlärare Peter Mildén och lektor Eija Källström som bägge mottagit finansiering för sin forskning.

Tilläggsinformation

Tilläggsuppgifter om högskolan Arcadas forskningsverksamhet fås av forskningsombud Michael von Boguslawski, tfn 0207 699 459, michael.vonboguslawski@arcada.fi och information om forskningsprojekten finns på www.arcada.fi/forskning Extern länk.

Vill du veta mer om Stiftelsen Arcada? Vänligen kontakta vd Henrik Wolff, tfn 050 64 936