Ny styrelse för Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Arcadas bolagsstämma har idag valt Marcus Rantala till ny ordförande för högskolans styrelse.  Nya styrelsemedlemmar är Alexander Bargum och Per Nilsson. Dessutom fastställdes Oscar Mansén som ny studentrepresentant.

Valen har noga beretts av styrelsen för Stiftelsen Arcada med målsättningen att finna bästa möjliga förutsättningar för att säkra högskolans fortsatta roll som ett attraktivt utbildningsalternativ. Arcada ska också i framtiden säkra tillgången på svenskkunniga experter och attrahera internationella studenter.

-Vi är ytterst glada att så kompetenta personer med bred förankring i Finland och Norden är redo att göra en insats för Arcada. Under det kommande året utarbetas en ny strategi för Arcada och det är centralt att få personer med stor kännedom om högskolefältet engagerade för högskolan, kommenterar Astrid Thors, ordförande för Stiftelsen Arcada.

I Marcus Rantala får högskolan en mycket kompetent ordförande. Rantala har verkat som medlem i högskolans styrelse redan tidigare och är således förtrogen med högskolans verksamhet. Med sin långa erfarenhet av utbildningsförvaltning har han goda förutsättningar att vara med och utveckla Arcada till en ännu starkare aktör inom högskolefältet i huvudstadsregionen.

Alexander Bargum har varit aktivt engagerad i högskolans arbete genom kampanjkommittén för medelinsamlingen för Arcada. Han har också tidigare medverkat i kvalitetauditeringen av högskolan och har god kännedom om Arcada. Per Nilsson är rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och har dessutom varit åtta år styrelsemedlem för Norges idrottshögskola.

I övrigt återvaldes styrelseledamöterna Anna Bertills, Johan Johansson, Ira Jeglinsky-Kankainen, Per-Edvin Persson och Kristina Lindström.

 

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada:

Marcus Rantala (Företagare)

Alexander Bargum (VD)

Per Nilsson (rektor)

Per-Edvin Persson (professor)

Kristina Lindström (professor)

Anna Bertills (VD)

Johan Johansson (direktör)

Ira Jeglinsky-Kankainen (överlärare)

Oscar Mansén (stud.)

 

Val av medlemmar till Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd

Stiftelsens förvaltningsråd valde vid sitt årsmöte i april nya medlemmar:

Frank Korsström

Jerker Hartwall

Direktör Kristina Wikberg återvaldes som ordförande och Dag Wallgren som vice ordförande för förvaltningsrådet.

 

Val av styrelsemedlemmar till Stiftelsen Arcada

Till nya ledamöter i Stiftelsens styrelse valde förvaltningsrådet Anders Ehrström och Kim Fors.