Ny webbplats för Stiftelsen Arcada

Stiftelsen Arcadas webbplats har förnyats. Målsättningen för den nya webbplatsen är att ytterligare öka transparensen i stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen Arcada strävar i sin kommunikation efter att stiftelsens intressegrupper kan fortlöpande följa upp dess verksamhet, utveckling och finansiella ställning. Stiftelsen Arcada strävar efter en öppen och kontinuerlig dialog med intressegrupper och en korrekt och tydlig kommunikation.

På webbplatsen hittas basinformation om bl.a. förvaltning och organisation och dess verksamhet. Utöver det publiceras information om centrala händelser i verksamheten på webbplatsen. Även Stiftelsens balansbok publiceras här.