Undervisnings- och kulturministeriet beviljar 750 000 euro i understöd till Arcadahallen

– Understödet är ett kvitto på att vi gör rätt saker, konstaterar Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff. Bland de 29 projekt som beviljats statligt bidrag för 2018 finns Arcadahallens moderna idrottsutrymmen i Arabiastranden, som kommer att stödja bland annat landets toppidrottare.

Arcadahallens läge intill goda trafikförbindelser i Arabiastranden, och samtidigt ett stenkast från Fiskehamnen, gör att den starkt möter efterfrågan på utrymmen för mångsidig inomhusmotion i huvudstadsområdet.
– I dag finns ett skriande behov av idrottshallar, samtidigt som toppidrotten koncentreras till storstäderna, och främst till metropolområdet. Arcadahallen är ett givet element i det nätverk som behövs för att kunna stötta idrottare på elitnivå, konstaterar Henrik Wolff, Stiftelsen Arcadas verkställande direktör, som gläds över beslutet.

– Understödet från Undervisnings- och kulturministeriet lättar inte bara på kostnadstrycket, både för högskolan och Stiftelsen Arcada, utan är samtidigt en bekräftelse på att vi gör rätt saker. Yrkeshögskolan Arcada har ett givet ansvar för den svenskspråkiga idrottsutbildningen och forskningen på högskolenivå i Finland, fortsätter Wolff.

Bidraget ses som unikt

Även Stiftelsen Arcadas ordförande Astrid Thors riktar ett stort tack till de som aktivt arbetat för understödet till Arcadahallen.
– Med min tidigare erfarenhet av hur medel beviljas till denna typ av idrotts- och utbildningsverksamhet ser jag det som unikt att en ansökan marscherar fram så snabbt som denna har gjort. Nu blir våra utmaningar att se till att detta viktiga komplement till Arcadas campushelhet i Arabiastranden används maximalt, konstaterar Thors.

Arcadahallen kommer inte endast att betjäna de studerande vid Arcada, utan även idrottsföreningar och privatpersoner kommer att ges möjlighet att använda idrottshallen under kvällar och veckoslut.

Bygget av Arcadahallen framskrider enligt tidtabell och väntas vara klart januari 2019. Förutom Arcadahallen består den nya byggnaden på Byholmsgränden i Helsingfors även av Fastighets Ab Majsporten med sina 103 studentbostäder.

Ytterligare information:
Henrik Wolff, vd Stiftelsen Arcada
+358 50 64 936
E-post: henrik.wolff@arcada.fi