Förvaltning och ledning

Transparent och god förvaltning

Stiftelsens uppgift är att främja högskoleutbildning och att förvalta sin egendom på ett sådant sätt att Högskolans verksamhet är säkerställd i alla lägen. Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen, finansrådet och verkställande direktören.

Stiftelsen Arcadas förvaltning baserar sig på stiftelselagen Extern länk, Stiftelsens stadgar och arbetsordning samt den finska koden för stiftelsestyrning Extern länk (God förvaltning i stiftelser samt Hållbar medelanvändning i Stiftelser) så som de definierats av Delegationen för stiftelser och fonder.

Målet med god förvaltningspraxis i Stiftelsen Arcada är transparent förvaltning och verksamhet samt en effektiv ägarstyrning.

Förvaltningsmodellen beskrivs förutom i denna översikt också i balansboken.