Informationsdelgivning

Öppen kommunikation

Stiftelsen Arcada strävar efter att stiftelsens intressegrupper kan fortlöpande följa upp dess verksamhet, utveckling och finansiella ställning med tanke på den art av verksamhet Stiftelsen bedriver. Stiftelsen Arcada strävar efter en öppen och kontinuerlig dialog med intressegrupper och en korrekt och tydlig kommunikation.

Stiftelsen Arcada informerar om centrala händelser i verksamheten bl.a. genom pressmeddelanden, nyhetsinlag på webbplatsen stiftelsenarcada.fi och publicerar årligen det föregående årets verksamhet samt bokslut i Stiftelsens balansbok.

Stiftelsens kommunikation sköts av högskolans kommunikationsenhet i samråd med Stiftelsen Arcadas vd.