Revisorer

Oberoende tillsyn

Förvaltningsrådet för Stiftelsen Arcada väljer årligen 1 revisor och en 1 revisorssuppleant för granskning av koncernens bokföring, bokslut och förvaltning. Revisorerna skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR, GRM) eller revisionssammanslutningar (CGR- eller GRM-sammanslutning).

Arvoden

Revisorerna gottgörs enligt räkning och revisionsarvodena redogörs i bokslutet.

Revisorer för 2017-2018

CGR-revisor Bengt Nyholm är huvudansvarig revisor och revisionssamfundet EY är revisorssuppleant.