Bokslut

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 – Stiftelsen Arcada sr
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 – Stiftelsen Arcada sr
Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 – Stiftelsen Arcada sr
Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 – Stiftelsen Arcada sr
Balansboken för år 2017 i PDD-format
Balansboken för år 2016 i PDF-format
Balansboken för år 2015 i PDF-format
Balansboken för år 2014 i PDF-format

Balansboken för år 2013 i PDF-format Extern länk
Balansboken för år 2012 i PDF-format Extern länk