A.F. Lindstedts & Svenska handelsinstitutets fond för handelsutbildning

Fondens ändamål är att ekonomiskt stöda sådan utbildning i företagsekonomi, handel och service som ges vid svenskspråkiga läroanstalter i Helsingforsregionen,
och som utgör en fortsättning på Svenska Handelsläroverkets (Lilla Hankens) verksamhet.

Fondens grundkapital är baserat på det testamente som ekonomirådet Arvid Fabian Lindstedt och hans hustru Rosa den 24 augusti 1924 dagtecknade.

Om användningen av de till utdelningen avsatta medlena bestämmer det utskott på sju medlemmar som Stiftelsen Arcada utsett på förslag av Svenska litteratursällskapet
i Finland och Svenska Klubben i Tammerfors.

 

Om fonden