Utskott

Utskottet för Arcadas Stipendiefonder består under mandatperioden 6/2019 – 5 /2021 av:

FD Mona Forsskåhl
TkD Tom Lind
FD Ken Lindstedt
Ing. Siru Lönnqvist