Fonden för teknisk undervisning & forskning

Fondens ändamål är att stöda den tekniska utbildning som upprätthålls av Stiftelsen Arcada samt den tekniska utvecklingen och forskningen i Finland, särskilt inom området tillämpad teknik, till fromma för landets tekniska och industriella framåtskridande.

Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och penningpris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat samt genom andra stödåtgärder.

Den övergripande målsättningen är att bidra till att utveckla en sådan forskningsmiljö vid Arcada som också involverar studenterna.

Om fonden