Arcadas stipendiefonder

Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I

Ett eller flera stipendier skall årligen tilldelas för att ekonomiskt stöda en eller flera ingenjörsstuderande som framgångsrikt bedrivit sina studier vid Arcada.

Stipendiet kan även tilldelas en person som avlagt ingenjörsexamen från Arcada eller dess föregångare Tekniska Läroverket i Helsingfors för fortsättningsstudier inom teknikområdet.

Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II

Ett eller flere stipendier kan årligen tilldelas personer som för närvarande bedriver ingenjörsstudier eller som för högst sex år sedan avlagt ingenjörsexamen vid Arcada för studier eller praktik utomlands

Dimitterade elevers stipendiefond

Ett eller flere stipendier skall årligen tilldelas en eller flera framstående studenter som dimitterats med ingenjörsexamen från Arcada.

Direktor Max Sergelius stipendiefond

Ett eller flera stipendier skall årligen lediganslås att sökas av en eller flera studenter som med synnerlig framgång bedrivit studier på Arcada inom avdelningen för Energi och materialteknik.

Stipendiet kan även lediganslås att sökas av ingenjör som utexaminerats från Arcada och som bedriver fortsättningsstudier eller forskning inom avdelningen för Energi- och materialteknik.

Centralgjuteriets stipendiefond

Ett eller flera stipendier skall årligen utdelas för att premiera studerande som med god framgång bedrivit studier i plastteknik vid Arcada.

Familjen Alex. Ärts stipendiefond

Ett eller flera stipendier skall tilldelas ingenjörsstuderande eller ingenjörer som utexaminerats från Arcada eller dess föregångare Tekniska Läroverket i Helsingfors och vars modersmål är svenska för fortsättningsstudier eller för att bedriva forskningsarbete i Finland eller utomlands.

Svenska handelsläroverkets stipendiefond

Ett eller flera stipendier skall årligen tilldelas en eller flera ekonomistuderande vid Arcada.

Om fonderna

Reglemente