Utskott

Utskottet för A.F. Lindstedts & Handelsinstitutets fond för handelsutbildning består under mandatperioden 6/2017 – 5 /2019 av:

EM Henrik Wiik
ED Jan-Erik Krusberg
EM Karola Söderman
EM Kaj Åkerberg
ED Wilhelm Barner-Rasmussen
DI Katarina Stendahl
ED Hanna Westman