Utskott

Utskottet för A.F. Lindstedts & Handelsinstitutets fond för handelsutbildning består under mandatperioden 6/2021 – 5 /2023 av:

 

 

EM Henrik Wik
VH Alexander Bargum
ED Alexander von Nandelstadh
EM Elina Pitkonen Piguet
ED Wilhelm Barner-Rasmussen
DI Katarina Stendahl
EM Vilhelm Forss