Utskott

Utskottet för A.F. Lindstedts & Handelsinstitutets fond för handelsutbildning består under mandatperioden 6/2019 – 5 /2021 av:

 

EM Henrik Wiik
ED Jan-Erik Krusberg
EM Karola Söderman
ED Wilhelm Barner-Rasmussen
DI Katarina Stendahl
ED Hanna Westman
VH Alexander Bargum