Utskott

Utskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning består under mandatperioden 6/2017 – 5 /2019 av:

TkD Leni von Bonsdorff
TkD, prof. Kenneth Holmberg
TkD, prof. Jessica Rosenholm
TkD, prof. Caj Södergård
FL Henrik Wolff