Utskott

Utskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning består under mandatperioden 6/2017 – 5 /2019 av:

TkD Leni von Bonsdorff
Prof. Kenneth Holmberg
FD Ken Lindstedt
DI Stefan Zilliacus
FL Henrik Wolff