Projekt som beviljats stöd

Följande projekt beviljades understöd år 2022:

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning beslöt vid sitt möte våren 2022 att bevlija understöd åt följande projekt:

 • User-friendly Computer Vision-based Rehabilitation Services (CV Rehab) / Jonny Karlsson 90 000€
 • Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski) / Kaj-Mikael Björk 36 000€
 • SUNSHINE — StUdying the (non)LiNear elasto-viSco-plastic cHaracterIstics of Novel (bio)polymErs / Leonardo Espinosa-Leal 80 000€
 • MEDA Demos – Researching AI, non-proprietary software & business models / Matteo Stochetti / 50 000€
 • Överlärare i cirkulär ekonomi och hållbarhet / Henrika Franck 160 000€
 • Trustworthy Autonomous Systems: Implementation of methods for trustworthiness / Magnus Westerlund 30 003€

Följande projekt beviljades understöd år 2021:

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning beslöt vid sitt möte våren 2021 att bevlija understöd åt följande projekt:

 • ARGOS — intelligent Autonomous navigation of agents via Reinforcement learning synerGic with Optimization methodS / Leonardo Espinoza 70 000€
 • Machine Learning in essential application areas / Kaj-Mikael Björk 92 000€
 • User-friendly Computer Vision-based Rehabilitation Services (CV Rehab) / Jonny Karlsson 80 000€
 • Trustworthy Autonomous Systems / Magnus Westerlund 80 000€
 • BIOMANU – Development of sustainable & 3D-printable composite materials / Faizan Asad 25 000€
 • MEDA-Demos – Researching AI, non-proprietary software & business models / Matteo Stocchetti 62 000€

Följande projekt erhöll understöd år 2020:

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning beslöt vid sitt möte 6.4.2020 att bevilja finansiering för följande projekt:

 • Classification and Prediction of Acid Sulfate Soils / Kaj-Mikael Björk 20 000€
 • Machine learning for tackling the challenges of circular economy (CIRCAI) / Faizan Asad 35 000€
 • Evaluating Data-driven Use Cases for Sustainable DLT Secured IoT Systems / Magnus Westerlund 70 000€
 • Modeling of Non-linear Elatoplastic Characteristics / Leonardo Espinosa 70 000€
 • Advanced Computer Vision Algorithms for the Cognitive Modeling of Assistive Autonomous Agents / Leonardo Espinosa  40 000€
 • Computer Vision based Real-Time Motion Analysis in Health and Well-Being / Jonny Karlsson 100 000€
 • Achieving Trust in Today’s Corporate Information Systems / Magnus Westerlund 20 000€

Följande projekt erhöll understöd år 2019:

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning beslöt vid sitt möte 10.4.2019 att bevilja finansiering för följande projekt:

 • Computer Vision Based Real-Time Motion Analysis in Health and Well-Being / Jonny Karlsson 45 000€
 • Infodemiology – insights into health behaviour / Jonas Tana 22 0000€
 • Addressing the Sustainability Problem in IoT Device Security / Magnus Westerlund 68120€
 • FTIR spectrometer for sustainable materials research and education / Stewart Makkonen-Craig 20 000€
 • AI for edge and cloud computing / Kaj-Mikael Björk 35 000€
 • Soils Science and Machine Learning / Virginia Estévez Nuño 15 000€
 • Augmented Human Intelligence: New methods and practical challenges of edge computing devices / Anton Akusok 55 000€
 • New AI Methods for Deep Insights from Text Data / Liu Shuhua 60 000€
 • Autonomous decision-making / Leonardo Espinosa Leal 65 000€

 

 

Följande projekt erhöll understöd år 2016

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning mottog 17 ansökningar till ett belopp på ca 1 350 000€ och beslöt vid sitt möte 19.4.2016 att bevilja finansiering för följande projekt:

 • MEDA_CINEMA: Cinema & Identity 1 / Matteo Stocchetti 50 000€
 • The Disruptive Potential of Blockchain Technology / Mats Nylund 80 000€
 • Functional track etch membranes / Stewart Makkonen-Craig 27 000€
 • Variabler som förklarar resultaten av rörelseförmåga och balans mätt med Timed Up & Go – testet. – en vidare undersökning / Jyrki Kettunen 30 000€
 • Analytics for imprecise and incomplete data / Kaj-Mikael Björk 120 000€
 • Infodemiology / Jonas Tana 15 000€
 • Soft Robotics and Sensors at Arcada / Mirja Andersson 15 000€
 • Antimicrobial polymer materials from laboratory scale to extensive deployment in hospital environments / Veli-Matti Tiainen 30 000€
 • Development of Secure and Intelligent Applications of the Internet-of-Things / Jonny Karlsson 20 000€

Följande projekt erhöll understöd år 2015

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning mottog 21 ansökningar till ett belopp på ca 1 100 000€ och beslöt vid sitt möte 27.4.2015 bevilja finansiering för följande projekt:

 • Informationshantering och Analys / Kaj-Mikael Björk 50000 €
 • Functional track etch membrane / Stewart Makkonen-Craig 60000 €
 • Visual Narrative and Cultural Diversity / Lars Lundsten 40000 €
 • Text Summarization and Text Mining for Web Classification, Social Media Analysis, Visual Labeling and Innovation Analytics / Shuhua Liu 60000 €
 • Development Of Water Purification Devices For Track-Etched Membrane / Silas Gebrehiwot 35000 €
 • Vidareutveckling av intercom system / Niclas Hallgren 10000 €
 • Myontec-Sensorbyxornas användning i rehabiliteringen / Jukka Surakka 40000€
 • Big Data Modeling / Magnus Westerlund 50000 €
 • Antimicrobial Materials 60000 €
 • Spridning av DMFC Teknologi / Björn Wiberg 40000 €

Följande projekt erhöll understöd år 2014

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning mottog 15 ansökningar till ett belopp på ca 900 000€ och beslöt vid sitt möte 25.4.2014 bevilja sammanlagt 402 306,40€ till följande åtta projekt:

 • MEDA Start / Matteo Stocchetti 90 000€
 • Solvatiserade Elektroner och Ultraljudssvetsning / Björn Wiberg  50 000€
 • Analytik och Informationssäkerhet / Kaj-Mikael Björk 60 446€
 • Text Summarization and Text Mining for Web Content Classification, SocialMedia Analysis and Low Barrier Incident Management / Shuhua Liu 61860,40 €
 • FUNAT – Functional Aid Tools / Mirja Andresson 15 000€
 • Self-Disinfecting Material / Valeria Poliakova 50 000€
 • CryptMobiCloud / Göran Pulkkis 35 000€
 • Functional Track Etch Membranes / Stewart Makkonen-Craig 40 000€

Följande projekt erhöll understöd år 2013

Utdelningsutskottet för Fonden för teknisk undervisning och forskning mottog 18 ansökningar till ett belopp på ca 1,2M€ och beslöt vid sitt möte 22.4.2013 bevilja sammanlagt 366 263€ till följande sju projekt:

 • Self-disinfecting Door Handle/Valeria Poliakova 50 263€
 • Vidareutveckling av utbildningspaketet och utvecklingsmiljön
  för iPhone/iPad-applikationer/Johnny Biström & Andrej Scherbakov 27 000€
 • Postdoc/doktorand i Business Analytics/Kaj-Mikael Björk 50 000€
 • CryptMobi/Göran Pulkkis 40 000€
 • Functional track etch membranes/Stewart Makkonen-Graig 110 000€
 • Solvatiserade elektroner & ultraljudssvetsning/Björn Wiberg 50 000€
 • Text Summarization and Text Mining for Social Media Analysis,
  Web Classification and Multimedia Infromation Retrieval/Shuhua Liu 39 000€