Beviljade stipendier

Stipendier beviljade våren 2022

Woubishet Taffese Post-doctoral studies, 48 600€

Jordi Mata Garcia, Master studies, 18 000€

Emil Korsström, Magisterstudier, 13 500€

Christoffer Silén, Magisterstudier, 13 500€

Malin Nysand, Magisterstudier, 13 500€

Netsanet Legesse, Master studies, 9000€

Axel Lindberg, Diplomarbete, 7000€

Oscar Mansén, Magisterstudier, 6000€

Mohammed Ali Mohammed Ali, Master studies, 6000€

Juan Silva, Master studies, 13 500€

Matt Stephanie Ramos, Bachelor studies, 1000€

Elin Männikkö, Studier vid HTW, 2000€

Rasmus Lagerqvist, Studier vid Arcada, 1000€

Samuel Granvik, Stöd för examensarbete, 1000€

 

Stipendier beviljade hösten 2021

Charlotta Mustonen. Master studies at Aalto University, 13 500€

Juha Linjala, Master studies at Aalto University, 7500€

Jordi Mata Garcia, Master studies at Aalto University, 9000€

John Eriksson, Masterstudier vid Aalto-Universitetet, 9000€

Juan Silva, Master studies at Aalto University, 9000€

Reino Iuganson, Master studies at Aalto University, 7500€

Christoffer Silén, Magisterstudier vid Vasa Universitet, 1500€

Harri Anukka, Resestipendium, 1205€

Rasmus Lagerqvist, Ingenjörsstudier på Arcada, 1000€

Stipendier beviljade våren 2021

Virginia Estevez-Nuno, Post-doctoral studies, 48 300€

Jaferson Paurom, Master studies, 18 000€

Jacob Nylund, Masterstudier, 13 500€

Niklas Harjunpää. Masterstudier, 13 500€

John Wickström, Masterstudier, 13 500€

Mohammed Ali Mohammed Ali, 13 500€

Derya Atas, Masterarbete och publikation, 6000€

Thi Tranh Van Tran, Master thesis, 1500€

Tommy Petterson, Understöd för studier, 1000€

 

Stipendier beviljade hösten 2020

 

Denise Nurmi, Masterstudier vid Aalto-universitetet, 7500€

Reino Iuganson, Master studies at Aalto University 12000€

Axel Lindberg, Masterstudier vid Aalto-universitetet, 7500€

John Eriksson, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 7500€

Tommy Petterson, Bachelorstudier på Arcada, 1000€

Roy Wickholm, Masterstudier vid Aalto-universitetet, 4500€

Charlotta Mustonen, Master studies at Aalto University, 7500€

Mohammed Ali Mohammed Ali, Master studies at Aalto University, 7500€

Petteri Aalto, Magisterstudier vid LUT, 3000€

Oscar Mansén, Magisterstudier vid Åbo Akademi, 6750€

Inka Haltiapuu, Masterstudier på Arcada, 3950€

 

Stipendier beviljade våren 2020

Laura Lehtola, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Ali Neissi Shooshtari, Masterstudier på Arcada, 6000€

Thi Van Tran, Masterstudier vid Aalto-universitetet, 18 000€

Benny Vilander, Masterstudier vid Metropolia, 1500€

Harri Anukka, Reseunderstöd för utbildning i Tyskland, 1232€

Silas Gebrehiwot, Reseunderstöd för utbildning i Tyskland, 1232€

 

Följande examinander har premierats för läsåret 2019-2020

Sebastian Andersson, för utmärkt examensarbete vid institutitonen för energi och materialteknologi.

Vitalii Bashilov, för utmärkta studieprestationer, särksilt inom finansområdet, samt för ett enastående examensarbete, institutionen för ekonomi och affärsanalys.

Saara Ishfaq, för utmärkta studieprestationer och examensarbetet Dynamic shear modulus measurement of thin plates using torsional pendulum vid institutionen för energi och materialteknologi.

Netsanet Legesse, för utmärkta studieprestationer vid institutionen för energi och materialteknologi

Denise Nurmi, för utmärkta studieprestationer och i examensarbetet uppvisad självständig kreativitet och vetenskaplig mognad, institutionen för energi och materialteknologi.

Anastasia Romanova, för utmärkta studieprestationer vid institutionen för ekonomi och affärsanalys.

 

 

Stipendier beviljade hösten 2019

Derya Atas, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Jonas Mäkinen, För slutförandet av magisterstudier och avhandling pro gradu, 13 500€

Toni Pölönen, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 9000€

Roy Wickholm, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Rene Herrmann, Resestipendium för JEC mässan, 1000€