Beviljade stipendier

Stipendier beviljade våren 2020

Laura Lehtola, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Ali Neissi Shooshtari, Masterstudier på Arcada, 6000€

Thi Van Tran, Masterstudier vid Aalto-universitetet, 18 000€

Benny Vilander, Masterstudier vid Metropolia, 1500€

Harri Anukka, Reseunderstöd för utbildning i Tyskland, 1232€

Silas Gebrehiwot, Reseunderstöd för utbildning i Tyskland, 1232€

 

Följande examinander har premierats för läsåret 2019-2020

Sebastian Andersson, för utmärkt examensarbete vid institutitonen för energi och materialteknologi.

Vitalii Bashilov, för utmärkta studieprestationer, särksilt inom finansområdet, samt för ett enastående examensarbete, institutionen för ekonomi och affärsanalys.

Saara Ishfaq, för utmärkta studieprestationer och examensarbetet Dynamic shear modulus measurement of thin plates using torsional pendulum vid institutionen för energi och materialteknologi.

Netsanet Legesse, för utmärkta studieprestationer vid institutionen för energi och materialteknologi

Denise Nurmi, för utmärkta studieprestationer och i examensarbetet uppvisad självständig kreativitet och vetenskaplig mognad, institutionen för energi och materialteknologi.

Anastasia Romanova, för utmärkta studieprestationer vid institutionen för ekonomi och affärsanalys.

 

 

 

 

Stipendier beviljade hösten 2019

Derya Atas, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Jonas Mäkinen, För slutförandet av magisterstudier och avhandling pro gradu, 13 500€

Toni Pölönen, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 9000€

Roy Wickholm, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Rene Herrmann, Resestipendium för JEC mässan, 1000€