Beviljade stipendier

Stipendier beviljade hösten 2019

 

Derya Atas, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Jonas Mäkinen, För slutförandet av magisterstudier och avhandling pro gradu, 13 500€

Toni Pölönen, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 9000€

Roy Wickholm, Magisterstudier vid Aalto-universitetet, 13 500€

Rene Herrmann, Resestipendium för JEC mässan, 1000€