Projekt som beviljats stöd

Projekt som beviljats stöd våren 2022

Fondutskottet har beviljat följande understöd våren 2022:

 • Yrkesinstitutet Prakticum / Christian Mikander 326 916€
 • Överlärare inom smarta digitala lösningar / Henrika Franck 69 379€
 • Digital shoppers – During and Past Covid-19 / Niklas Eriksson 153 100€
 • Cassiopeia / Christa Tigerstedt 99 962€
 • Preinkubator Arcada / Mervi Hernberg 54 346€
 • Strategy Implementation through Better Decisions / Henrik Nyman / 20 000€
 • Läskompetens för företagsekonomer / Magdalena Sandell 32 000€
 • VAKEN Sustained / Mikael Forsström 82 108 €
 • Random Networks / Kaj-Mikael Björk 60 000€

Projekt som beviljats stöd 2021

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt hösten 2021:

 • Strategy implementation through better decisions: Next generation sales and operations planning / Henrik Nyman 35 500€
 • Från praktik till arbetsintegration / Annika Stadius 60 000€
 • Educational and Entrepreneurial Co-operation in Future City / Christa Tigerstedt 32 369€
 • Comprehending Compassion: Preventing Compassion Fatigue and developing Compassion Satisfaction through Leadership and Self-care / Jan Nåls / 79 496€

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt våren 2021:

 • The VAKEN Project 2021-2022 / Mikael Forsström 80 243€
 • Yrkesinstitutet Prakticum / 316 702€
 • Smart Företagssamverkan / Camilla Wikström-Grotell 45 970 €
 • MEDA-Demos – Researching AI, non-proprietary software & business model / Matteo Stocchetti 30 000€
 • Digital Shoppers – During and past Covid-19 / Niklas Eriksson 150 625€
 • DIGIMANU – Developing a shared laboratory learning environment for collaborative use / Mirja Andersson 20 000€

Projekt som beviljats stöd 2020

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt våren 2020:

 • The VAKEN Project 2020-2021 / Mikael Forsström 70 000€
 • Yrkesinstitutet Prakticum / 301 356€
 • Governance Design as a Challenge for Decentralized Blockchain Technology / Mats Nylund 95 000€
 • AI For Sustainable Business Environments / Kaj-Mikael Björk 65 000€
 • Digital Shoppers – A Cross-Cultural Focus / Niklas Eriksson 91 000€
 • Comprehending Compassion: Preventing compassion fatigue and developing compassion satisfaction through leadership and self-care / Henrika Franck 55 000€
 • Afora II – Learning with Humanoid and Social Robots / Christa Tigerstedt 48 000€

Projekt som beviljats stöd 2019

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt hösten 2019:

 • Produced by Arcada: Visual Online Marketing Skills for the Enrepreneur / Nathalie Hyde-Clark 8000 €
 • Universal Cloud AI tools for contextual wellbeing experience in customer services, and their transfer to new domains / Anton Akusok 35 000€
 • Comprehending Compassion: Preventing compassion fatigue and developing compassion satisfaction through leadership and self-care / Henrika Franck 28 000€
 • My Future Work Life benchmarking / Mervi Hernberg 10 000€
 • Amy For Arcada (AFORA) / Christa Tigerstedt 60 000€
 • DIGIMANU / Mirja Andersson 26 340 €

 

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt för våren 2019:

 • Yrkesinstitutet Prakticum 301 000 €
 • Arbetstillfredställelse och kostnadseffektivitet av självstyrande arbetsteam / Jukka Surakka 20 000€
 • Blockchain governance, usability and business models / Mats Nylund 75 000€
 • Digital Shoppers – A Nordic Focus / Niklas Eriksson 90 000€
 • Studia Economica/Introduction to Marketing / Mervi Hernberg 5000€
 • Semi-structured data in Finance / Kaj-Mikael Björk 65 000€
 • Wellbeing at work – med Arcadahallen och dess närmiljö som arena / Jacob Jungell 70 000€
 • Arcada Oasis Coaching Clinic_2 / Mervi Hernberg 90 000€

 

Projekt som beviljats stöd 2016

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt för våren 2016:

 • NOBANET: E-business for SME’s Internationalisation / Eija Källström 95 000€
 • Nordic Master’s Study Trip / Carl-Johan Rosenbröijer 15 000€
 • Avgiftsmodell för Turism, Fall Island / Sveinn Eldon 5000€
 • Bättre hemvård till mindre kostnader genom självstyrande arbetsteam – implementering av Buurtzorg modellen / Jukka Surakka 20 000€
 • Visual Impact / Peter Mildén 15 000€
 • Yrkesinstitutet Prakticum 325 500€
 • Digital Shoppers – A Nordic Focus / Niklas Eriksson 70 000€
 • Digitala mobila social- och hälsotjänster – hjälp till självhjälp / Camilla Wikström-Grotell 40 000€
 • Robottkatten befrämjar arbetshälsa / Jukka Surakka 15 000€
 • Systemic Risk and Fintech / Kaj-Mikael Björk 145 000€

Projekt som beviljats stöd 2015

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt för våren 2015:

 • NOBANET: Nordic-Baltic Joint E-learning Environment / Källström, Eija 79450,00€
 • Digitala mobila social- och hälsotjänster – hjälp till självhjälp / Wiktröm-Grotell, Camilla 48000,00€
 • Prakticums projekt / Taakala, Jenni 351300,00€
 • Profiling young elderly travelers’ online behavior / Eriksson, Niklas 40000,00€
 • The Nordic Master’s Study Trip – 2015 / Rosenbröijer, Carl-Johan 13000,00€
 • Arcada – Högskolan för blivande entreprenörer / Wessman, Lars 250000,00€
 • Studia Economica / Granström, Maj-Britt 8000,00€
 • Expert knowledge for the measurement of systemic risk / Sarlin, Peter 30000,00€
 • Future of Retail-A Nordic Research Network / Rosenbröijer, Carl-Johan 85830,00€
 • Visual Impact / Mildén, Peter 42967,00€
 • Arcada Entrepreneurship Society / Edin, Max 10000,00€

Projekt som beviljats stöd 2014

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt för våren 2014:

 • NOBANET: Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs/ Eija Källström 100 000 €
 • Trender i teknik och ekonomi/ Sveinn Eldon 15 000 €
 • Start-up finansiering OWL Helsinki Oy/ Wilhelm Lönnberg 20 000 €
 • Bokprojekt Cume/ Christa Tigerstedt 13 560 €
 • Nya affärsmodeller i media/ Mats Nylund 60 000 €
 • Arcada – Högskolan för blivande entreprenörer/ Lars Wessman 120 000 €
 • Prakticums projektansökningar 345 000 €
 • Analytics in Financial Markets/ Kaj-Mikael Björk 55 000 €

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt för hösten 2014:

 • Profiling young elderly travelers’ online behavior / Niklas Eriksson 30 000 €
 • Expedition Arcada 2015 / Maria Bäck 30 000 €
 • Systemic Risk Analytics: RiskLab / Kaj-Mikael Björk 30 000 €
 • Consumer experience in a digital reality- combining eye tracking and neuromarketing studies / Peter Mildén 30 000 €
 • Prakticums Projektansökningar 28 000 €

Projekt som beviljats stöd 2013

Fondutskottet har beviljat understöd till följande projekt för våren  2013:

 • Studia Economica/Maj-Britt Granström, 15.000€
 • NOBANET – Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs/Eija Källström, 50.000€
 • Arcadas företagsoas/Mervi Hernberg, 40.000€
 • Speakers Corner/Mia Ingman, 10.000€
 • Visual Impact/Peter Mildén, 75.000€
 • The Nordic Master Study trip/Carl-Johan Rosenbröijer, 20.000€
 • eBusiness – Challanges and Opportunities in Optimizing the Customers’ Digital Experience/Carl-Johan Rosenbröijer, 40.000€
 • Competences and Challanges in Media Management/Mats Nylund, 45.000€
 • Developing Optimization Models for Uncertain Vehicle Routing Problems/Kaj-Mikael Björk, 5.000€
 • Ebrary Business/Maria von Hertzen, 3.000€
 • Cross-Border samarbete om virtualisering av kurser inom Business Programmes/Lars Wessman, 50.000€
 • Prakticums projekt  320.0000€
 • EnergOy/start-up finansiering 20.000€
 • CUME – Bok om Cultural Mentoring/Christa Tigerstedt, 6.000€
 • World Travel Market/Susanna Fabricius, 12.000€

Under höstrundan fick fonden in åtta ansökningar och beviljade medel till följande fyra projekt:

 • Skills2Work/Nigel Kilberley, 12 000 € (Arcada)
 • Analytics in Financial Markets / Kaj-Mikael Björk, 40 000 € (Arcada)
 • Pedteam, 23 000 € (Prakticum)
 • Marknadsföring – hela personalens uppgift, 11 544 € (Prakticum)